ระวังมารยาททางสังคมบกพร่อง กำลังแพร่หนักสู่สังคมไทย

  • By thepao
  • February 4, 2016
  • Comments Off on ระวังมารยาททางสังคมบกพร่อง กำลังแพร่หนักสู่สังคมไทย

   ในหมู่กลุ่มประชาชนวัยรุ่นพร้อมกับวัยทำงานในเขตเมืองหลวง ในต่างแดนพบมากในเมืองใจกลางเศรษฐกิจ เช่น ซานฟรานฯ ลองเช็คกันหน่อย เพื่อนๆ มีอาการกลุ่มนี้กันหรือเปล่า?   ท่าทางของโรค   ขั้นพื้นฐาน    คนไข้จะมีอาการนิ่งเฉย ไม่ตอบสนองต่อการมีปฏิสัมพันธ์ปกติจากคนรอบข้าง เช่น การทัก การขอบพระคุณ หรือความเกื้อหนุนจากภายนอก แต่ระบบประสาท (drag) ของคนไข้จะมีความไวโดยเฉพาะหากเจอสิ่งตื่นเต้นในทางลบ หรือเครื่องกระตุ้นที่ตัวเองไม่พอใจ โดยจะมีอาการตอบสนองอย่างหนักทันทีที่ไม่ถูกใจบางสิ่ง เรียกสั้นๆว่า “เหวี่ยง”   ในขั้นต่อมาของโรค    คนไข้จะไม่สามารถทำการเปิดเผยถึงมารยาทขั้นพื้นฐาน … Continue Reading →