สธ.จ่อส่งแพทย์ชนบทจบใหม่ทำงานภูมิลำเนา

  • By thepao
  • May 11, 2016
  • Comments Off on สธ.จ่อส่งแพทย์ชนบทจบใหม่ทำงานภูมิลำเนา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย เตรียมส่งแพทย์ชนบทจบใหม่ กลับทำงานที่ภูมิลำเนา เพื่อกระจายแพทย์ทั่วประเทศอย่างทั่วถึง ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า รัฐบาลมีเจตนารมณ์ให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพในทุกพื้นที่ เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน โดยแพทย์ที่ปฏิบัติงานในชนบทเป็นผู้ที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะนี้จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขยังขาดแคลนมาก กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งการผลิตแพทย์เพิ่ม โดยตามแผนปีการศึกษา 2556 – 2560 จะมีแพทย์ที่จบการศึกษาทั้งหมด 13,819 คน ในจำนวนนี้เป็นแพทย์จากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จำนวน 5,001 คน ซึ่งขณะนี้พบพบว่าแพทย์ในโครงการนี้ส่วนใหญ่ประจำอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดเกือบร้อยละ 50 … Continue Reading →